çinko

Çinko mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Çinko nun düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir.

LME Çinko

LME Çinko Markaları

LME Standartları özel sözleşme kurallarında tanımlanan kalite, şekil ve ağırlığı kapsayan spesifikasyonlardır. %99,995 LME Çinko, LME onaylı markalar tarafından üretilir.